TheRich.vn - Những gì tốt nhất cho bạn

Back Chăm sóc sức khỏe Chuyên mục Y tế

Y tế

Bệnh viện An Sinh Hà Nội

Tại Việt Nam, dịch vụ y tế mới chỉ đáp ứng điều trị bệnh cho một bộ phận người dân. Nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, bệnh viện An sinh Hà Nội - bệnh viện đa khoa hàng đầu theo tiêu chuẩn quốc tế đã ra đời.

Đọc thêm...