TheRich.vn - Những gì tốt nhất cho bạn

Back Giáo dục Chuyên mục Khóa học Quốc tế Khơi dậy tiềm năng CEO

Khơi dậy tiềm năng CEO

Chân dung của cấp lãnh đạo trước vận hội phát triển và nhu cầu hội nhập hiện nay.

Tiêu chí dành cho Giám đốc điều hành 

Nhận biết sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý
Xác định được các vai trò then chốt của lãnh đạo

2. Quản lý và lập kế hoạch chiến lược doanh nghiệp toàn diện

Lên chiến lược cho Doanh nghiệp.
Kế hoạch kinh doanh.
Nhận định tổ chức doanh nghiệp.
Hoạch định chiến lược và chiến thuật Doanh nghiệp.
Quản lý chiến lược Doanh nghiệp và kiểm tra tính hiệu quả.

Kinh nghiệm thực tiễn từ các chiến lược   Quốc tế.
Tìm ra lợi thế cạnh tranh bền vững cho Doanh nghiệp.
Áp dụng : Mở rộng chuỗi cung ứng.
Thu hẹp các nhóm chiến lược, hoạch định cạnh tranh.
Thay đổi: Vòng đời sản phẩm, công nghệ đột phá.

3.   Quản trị chiến lược Marketing    

Marketing và công việc của quản trị viên marketing.
Khung chiến lược marketing.
Nghiên cứu marketing.
Phân tích hành vi của khách hàng tiêu dùng.
Hành vi khách hàng doanh nghiệp (B2B).
Phân tích cơ cấu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Quyết định sản phẩm.
Phát triển sản phẩm mới.
Chiến lược quảng cáo và truyền thông.
Kênh phân phối.
Kênh phân phối vật chất trực tiếp.
Định giá.
Xúc tiến bán hàng.
Quản trị quan hệ khách hàng (CRM).
Chiến lược cho thị trường dịch vụ.  

Hiểu rõ quan điển về marketing.
Nhận biết vai trò và nhiệm vụ của quản trị viên marketing.
Biết được tầm quan trọng của khung Hoạch định chiến lược marketing.
Nhận dạng ý nghĩa của phân tích cơ cấu thị trường và đối thủ cạnh tranh đối với doanh nghiệp.
Mô tả chiến lược marketing đối với thị trường phục vụ.

4.    Chiến lược quản lý nhân sự

Bí quyết trong nghề quản lý nhân sự.
Chiến lược và kế hoạch phát triển nhân sự.
Kế hoạch đào tạo và tuyển dụng.
Phát triển tổ chức và quản lý sự thay đổi.
Tư vấn tối ưu hóa quản lý nhân sự. 

Xác định được quan điểm và xu hướng mới trong quản lý nhân sự.
Phát triển kỹ năng quan trọng trong quản trị nhân sự.
Mạnh dạn hơn trong các quyết định thay đổi Doanh nghiệp.

5.    Phong cách lãnh đạo và hành vi tổ chức

Năng lực lãnh đạo mới.
Tầm chiến thuật, tầm chiến lược, tầm tác nghiệp trong các cấp quản lý của Doanh nghiệp, văn hóa Doanh nghiệp.
Làm thế nào lãnh đạo công cuộc đổi mới trong tổ chức

Kỹ năng và kiến thức về diễn biến và hành vi của một người khi làm việc trong nhóm tổ chức.
Giải quyết tình huống thiết thực.
Quản lý đội ngũ nhân viên hiệu quả hơn.

6.    Quản trị dự án.    

Khái niệm chung về quản trị dự án.
Khung thẩm định dự án.
Báo cáo dòng tiền dự án
Các chỉ tiêu thẩm định dự án.
Phân tích rủi ro dự án.
Quản trị thời gian thực hiện dự án.
Quản trị rủi ro thời gian thực hiện dự án .
Quản trị chi phí thực hiện dự án.
Quản trị huy động nguồn lực thực hiện dự án.
Quản trị điều hòa nguồn lực thực hiện dự án.
Quản trị gia dự án.

Vận dụng các kiến thức kinh tế căn bản vào công tác quản lý đầu tư và xây dựng theo yêu cầu quy định pháp lý của nhà nước.
Có thể tính toán một số chỉ tiêu về : Thời gian thực hiện dự án; phương pháp rút ngắn thời gian ; phương pháp huy động nguồn lực; phương pháp cân bằng nguồn lực tối ưu ; cách thức lựa chọn một giám đốc dự án và các chuyên viên dự án v.v……
Trang bị cho học viên các quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý dự án trong điều kiện thực tiễn Việt Nam.

7.    Luật Kinh tế dành cho doanh nghiệp.(Pháp luật về tranh chấp trong kinh doanh)    

Những vấn đề cơ bản về luật kinh doanh.
Pháp luật về các loại hình doanh nghiệp.
Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh.
Pháp luật về phá sản.
Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh.
Pháp luật về cạnh tranh trong kinh doanh.
Giời thiệu tổng quát và sơ nét về các luật lệ, quy định chi phối hoạt động của doanh nghiệp.
Luật kinh doanh quốc tế. 

Nhận biết khái niệm cơ bản và vai trò của Luật Kinh tế trong nền kinh tế thị trường.
Hiểu rõ pháp luật về đầu tư.
Nắm rõ nội dung cơ bản của hợp đồng thương mại .

8. Quản lý tài chính – Kế toán    

Tài chính - kế toán dành cho giám đốc
Thông tin mới nhất về các nguyên tắc và khái niệm trong kế toán.
Kế toán nguồn vốn sở hữu và kết quả kinh doanh.
Phân tích tình hình tài chính Doanh nghiệp.
Phân tích và quản trị dòng tiền.
Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính.
Kế hoạch tài chính ngắn hạn.
Tái cấu trúc dưới góc độ tài chính của Doanh nghiệp.  

Phạm vi và mục đích của tài chính kế toán.
Tầm quan trọng của thông tin tài chính 'tốt' và những cơ sở nền tảng của kế toán.
Hiểu và có khả năng vận dụng giao dịch tài chính.
Hiểu và phân tích được báo cáo tài chính Doanh nghiệp.

Báo cáo đề tài & giao lưu cuối khóa    

Buổi đối thoại, chia sẽ kinh nghiệm từ những bài học thành công và thất bại với CEO nổi tiếng trong lĩnh vực

Cùng chia sẻ kinh nghiệm với CEO nổi tiếng trong lĩnh vực phù

Phương thức học:

Đăng ký học trọn khóa học từng chuyên đề.
Thời gian học: 116 tiết/trọn khóa đào tạo.
Lịch học : lớp tối thứ Ba – Năm hàng tuần (18:00 – 21:00); lớp học cả ngày thứ Bảy (sáng 8:30 – 11:30; chiều từ 13:30 – 16:30)

Phương pháp đào tạo:

Dễ hiểu nhờ phân tích;
Dễ nhớ nhờ thảo luận;
Dễ ứng dụng nhờ thực tiễn;
Dễ đánh giá nhờ kỹ năng chuyên sâu;
Làm rõ mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng – người tham dự áp dụng được gì?
Phương pháp đào tạo nhằm khuyến khích khả năng tích cực của từng thành viên.
Vận dụng linh hoạt được các kỹ năng để giải quyết nhiệm vụ và xử lý vấn đề.
Không ngừng phát triển khả năng chuyên môn của người tham dự.

Điều kiện đủ để cấp chứng chỉ:

Tham dự ít nhất 80% thời gian theo quy định
Hoàn thiện thành công các bài tập và đề án của chương trình.
Đạt điểm thi cuối khóa.
Chứng chỉ “KHƠI DẬY TIỀM NĂNG CEO” do CBAM cấp có giá trị trên toàn quốc.

Thời gian nhập học:

Khai giảng hàng tháng

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinatex – Tài Nguyên. Tầng 1, 10 Nguyễn Huệ Q1, Tp.HCM
ĐT: (84-8) 38 243 337 – 38 243 338
Fax: (84-8) 38 243 339

Cơ sở 2: 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 Tp.HCM
ĐT: (84-8) 39 10 28 77-(84-8) 39 10 29 77
Fax: (84-8) 39 10 30 77

Email:
cbam.hcm.vnn.vn
Website: www.cbam.edu.vn