TheRich.vn - Những gì tốt nhất cho bạn

Back Giáo dục Chuyên mục Trường Quốc tế Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Đào tạo nguồn lực có trình độ đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp cho xã hội, cho cả nước mà tập trung là địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và đồng bằng Sông Cửu Long đáp ứng nhu cầu lao động của xã hội.

Trường Đại học Hồng Bàng đã thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo và theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ 10 : “Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang mô hình xã hội học tập, học tập suốt đời, đào tạo liên tục, liên thông giữa các bậc học, ngành học”

MỤC TIÊU:

a.   Mục tiêu của trường đại học hồng bàng là đào tạo chất lượng cho đất nước những cán bộ nhân viên có trình độ Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp có tài năng, có phẩm chất đạo đức, sau khi ra trường phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong hiện tại và tương lai.

b.   Trường đại học Hồng Bàng kết hợp giáo dục đào tạo cơ bản với ứng dụng lấy giáo dục và đào tạo ứng dụng là chính.

Những khoa đào tạo ứng dụng có thể kể như: Khoa Châu Á Thái Bình Dương; Khoa điện tử viễn thông, cơ khí tự động hóa, Khoa Việt Nam học đối chiếu và ứng dụng; Khoa y sinh học – thể dục thể thao – võ thuật, kỹ thuật công trình; Khoa Kinh tế…

c.   Mục tiêu của một số Khoa :

Mỗi Khoa kể trên đều có mục tiêu, kế hoạch đào tạo cụ thể.

Liên Hệ:

Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
Website: www.hbu.edu.vn